Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

kulegarycha
22:30
kulegarycha
21:45
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viayanek yanek
kulegarycha
21:45
6679 9229 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viayanek yanek
kulegarycha
21:45
5698 8bf1 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viayanek yanek
kulegarycha
21:44
9201 ec9c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viayanek yanek
21:43
kulegarycha
21:43
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayanek yanek
kulegarycha
21:43
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viayanek yanek
kulegarycha
21:43
2932 4f44 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viayanek yanek
kulegarycha
21:42
1167 4b4c 500
Reposted fromsarazation sarazation viayanek yanek
kulegarycha
21:42
Milan Cathedral by Valerio D’Ospina
Reposted fromcorvax corvax viayanek yanek
kulegarycha
21:40
6437 8da9 500
Reposted fromxmartii xmartii viayanek yanek
kulegarycha
21:27
9430 fcb4 500
Reposted fromhormeza hormeza viayanek yanek
kulegarycha
11:07
1882 f3f8 500
by INDIGO
Reposted fromcorvax corvax viamothsdevourer mothsdevourer
kulegarycha
11:06
1723 2286 500

Tylu obcych sobie zupowiczów, a problemy takie same.
Reposted fromkonwalia konwalia viamothsdevourer mothsdevourer
kulegarycha
11:05

Jakoś taki jestem smutny chyba w sumie. Lubię się czasami powygłupiać, ale tak naprawdę to chyba jestem taki  jakiś smutny. Nie chce mi się za bardzo śmiać. Z czego tu się śmiać? Co ma być takiego fajnego? Nie no, fajnie, generalnie jest fajnie, ale tak w ogóle to jak się tak pomyśli o tym wszystkim, co się dzieje i o tym, że człowiek jeszcze musi parę rzeczy zrobić w życiu to jakoś mnie to specjalnie nie zachęca. 

— Robert Więckiewicz
Reposted frommisspissed misspissed viamothsdevourer mothsdevourer
kulegarycha
11:04
0228 f1d8
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
kulegarycha
11:04
0161 563c
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
11:02
0095 a750

You are what you drink

kulegarycha
11:00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl